гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Доц. д-р Евдокия Илиева
Доц. д-р Евдокия Илиева
д.м.н., Управител на клиниката
 • Кариера

  1957-1963 г. - образование по медицина в Медицински университет - София;
  1971-1975 г. - редовна аспирантура по офталмология към Катедра по офталмология при Медицински университет – София;
  1975 г. - защита на кандидатска дисертация - “Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография”;
  1975 г. - специалност по офталмология;
  1975-1991 г. - ординатор, младши, старши и главен асистент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София;
  1991 г. - хабилитация;
  От 1996 г. - ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика и лазерно лечение на очните заболявания;


  Публикации – 147;
  Основни теми:
  - съдови заболявания на ретината-флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение при венозни оклузии, диабетна ретинопатия;
  - тумори на хориоретината – диференциална диагноза;
  - макулни дегенерации, вкл. макулна дегенерация свързана с възрастта – ФА диагностика , лазерно лечение на хориоидната неоваскуларизация;
  - фотодинамична терапия;
  - увеити;
  - възпалителни заболявания на ретината;
  - ултразвукова диагностика на очните заболявания;
  Участие в 1 учебник и 7 монографии; 2 рационализации, 1 изобретение;


  Преподавателска дейност от 1973 г. – студенти, специализанти по очни болести, офталмолози, ендокринолози
  Ръководител и лектор на курсове по Следдипломна квалификация по:
  - флуоресцеинова ангиография;
  - ултразвукова диагностика;
  - лазерно лечение на заболяванията на хориоретината;
  - диабетна ретинопатия;
  - оклузии на ретинните кръвоносни съдове – диагностика и лазерно лечение;
  - периферни дегенерации на ретината;
  - макулна дегенерация, свързана с възрастта и фотодинамична терапия;
  1998-2002 г. - научен ръководител на дисертант с тема: ” Компютърна методика за дигитален запис на неврофибрилерния слой на ретината и нейното приложение в диагностиката на очните заболявания”;


  Месторабота – София -Университетска болница”Александровска”
  До 2006 г. Катедра по офталмология Ръководител на Секция по флуоресцеинова ангиография, Ултразвукова диагностика и лазерно лечение на очните болести;

  Частна практика:
  от 2002 г. - управител на центнър за специализирана медицинска помощ-диагностика и лазерно лечение на очните заболявания ”СВЕТЛИНА” ООД
  1996-2004 г. - председател на Софийското научно дружество по офталмология;
  1996-2007 г. - член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология;
  От 1988 г. - член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз;
  1997-2007 г. - заместник –гл.редактор на списание”Български офталмологичен преглед;
  От 2004 г. – член на Европейското витрео-ретинно общество - EVRS