гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Д-р Мариела Облашка
Д-р Мариела Облашка
д.м.н.
 • Кариера

  1989-1995 г. - МУ-Плевен

  Следдипломна квалификация:
  1996 г. - семинар "Детско зрение"
  1999 г. - курс "Методически основи на научните изследвания"
  1999 г. - курс "Биостатитика с компютър"
  1999 г. - курс "Стохастични методи в медицинските изследвания"
  1999 г. - Международни семинари по трансплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота
  2000 г. - придобита специалност по офталмология
  2003 г. - защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен „ДОКТОР” Флуресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания – МА-София
  2003 г. - Основен курс по безопасност при работа с лазери - гр. София
  2005 г. - Лазер-терапия при очните заболявания –VMR Institute, Huntington Beach, California

  Месторабота:
  Болница „ВИТА” – гр. София
  ГПСМП-ДЛЛОЗ „СВЕТЛИНА” диагностика и лазерно лечение на очните заболявания – гр. София