гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

За пациенти

Катаракта

Вътреочната леща не се вижда с просто око и е разположена зад зеницата.

Катарактата е помътняване на вътреочната леща, следствие на кристализиране на белтъците в нея.

Обикновено помътняването започва в по-напреднала възраст, след шестото десетилетие.

Има случаи, при които този процес започва по-рано.

Някои заболявания както и прием на различни медикаменти могат да ускорят образуването на катаракта.

В началото пациентите имат оплаквания от намалено зрение за далечно разстояние, но се справят сравнително добре от близо.

Някои пациенти дори са щастливи, че са започнали да четат без очила.

Други оплаквания са усещане за заслепяване, двоен или множествен образ, ореол от светлинен източник. Те обикновено са по-изразени при сумрак и изкуствено осветление вечер.

В днешно време няма друго лечение, освен премахването на помътнялата вътреочна леща и имплантиране на изкуствена такава. Процедурата се нарича факоемулсификация.

Катаракталната хирургия е сред най-извършваните хирургични процедури по света.

Статистически, този тип хирургия, може да се счита за един от най-успешните в медицинската практика.

Съвременната катарактална хирургия цели не само премахване на помътнялата анатомична вътреочна леща, а и постигане на максимално добър зрителен резултат с имплантиране на подходяща индивидуална изкуствена вътреочна леща.

Не всяка изкуствена леща е подходяща за всяко око. Лекарят е този, който трябва да избере правилния имплант, съобразен с индивидуалния начин на живот на всеки пациент.

Други неща, които трябва да се имат пред вид са съпътстващите очни заболявания, анатомията на окото, наличието на предходни хирургични процедури.

Според оптичните си свойства изкуствените лещи могат да бъдат моно-фокални(с фокус за близо или далеч), с два фокуса(за далеко и близо или средна дистанция) или мулти-фокални (за далеко, близо както и за средна дистанция)

Максимално точно изчисляване на диоптричната сила на изкуствената леща, става с помощта на съвременна оптична апаратура.

Изкуствената леща трябва да остане в окото за цял живот.

Затова качеството на импланта и респективно производителя имат значение.

Хирурга е основна предпоставка за добре извършена операция. Съчетанието между опит и оптимална възраст е главния определящ фактор.

Персоналът в клиниката трябва да създава спокойна атмосфера по време на целия процес, от приемането на пациента, до завършване на процедурата.

Неверни схващания относно процедурата.

Катарактата трябва да „узрее“.

Всъщност колкото по-рано се извърши интервенцията, толкова вероятността за благоприятен изход е по-голяма. Чакането не е от полза нито за пациента, нито за хирурга. Освен че помътнява в процеса на катаракто–генеза лещата се уплътнява и става много твърда. Това затруднява хирурга и води до увеличаване вероятността от възникване на оперативни усложнения.

Може да решим проблема с катарактата по алтернативен път.

Истината е че такъв не съществува. Алтернативните решения, обикновено опосредствани от т.н. народни лечители, могат да доведат до излишно чакане на „чудото“, респективно до затруднена хирургична интервенция.

Най-добрата изкуствена леща. Все още не съществува изкуствена леща, която да замени напълно анатомичната. Всички имат предимства и недостатъци.

Правилния избор зависи от ежедневните нуждите и начина на живот на пациента. Разбира се трябва да се има предвид и качеството на импланта.

Катаракталната хирургия е рутинна и лесна процедура.

Това, че се извършва доста често в амбулаторни условия не прави процедурата лесна за извършване. Повечето хирурзи се справят при нормално-протичаща хирургична интервенция. Добрият хирург обаче трябва да се справя и в случаите, когато нещата не протичат по план. Това е фактора, понижаващ процента на недоволни пациенти.

Процедурата се извършва с лазер.

Истината е че процедурата се извършва посредством ултразвукова фрагментация на катарактата(факоемулсификация). Единствено частта предхождаща основната интервенция, а именно премахване на предната капсула на лещата, може да бъде направена с лазер.

Катаракталната хирургия има малко рискове.

Всъщност рисковете са много и трябва да се преценяват много добре, за да бъдат избягвани.

Може да си изберем правилния лекар по интернет.

В интернет хората по-често се оплакват, отколкото препоръчват. Има неписано правило , че един доволен пациент ще каже на други десет, но недоволния на други хиляда. Интернет е благоприятно пространство за илюстриране на тази теза. Интуицията е тази която може да бъде от полза. Визуалния и вербален контакта с лекаря, търсенето на увереността и спокойствието в него, биха могли да помогнат на пациента да вземе правилното решение за себе си. Разбира се и интуицията понякога може да ни подведе.

Научната титла е признак на качествен хирург.

Истината е, че в повечето случаи това не е така. Практиката и таланта са факторите, които изграждат качествения хирург.

Д-р Недев