гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

За връзка с нас

ЗА ВРЪЗКА

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191,
      ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

(02) 931 22 81

089 951 94 07

clinica-svetlina@abv.bg