гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Клиниката

Очна клиника "Светлина" е комплексно лечебно заведение, оборудвано със съвременна апаратура за диагностика, лазерно и хирургично лечение на очните заболявания.

В клиниката се извършват както стандартни, така и високоспециализирани терапевтични и диагностични процедури като оптична кохерентна томография, флуоресцеинова ангиография и лазертерапия.

Създали сме комисия, одобрена от НЗОК, за изписване на протоколи за провеждане на интравитреално лечение при пациенти с болести на ретината. Революционната в последните десетилетия анти-ангиогенна терапия е част от комплексния ни подход при лечение на заболявания като макулни дегенерации, диабетна ретинопатия и венозни оклузии, отговорни в най-голяма степен за загуба на зрението и трайна инвалидизация.

Хирургичния блок се състои от две операционни зали, с условия за извършване както на малки и средно-тежки хирургични интервенции, така и на процедури от най-високо ниво на компетентност.

Направили сме всичко възможно, за да осигурим на пациентите, максимално спокойна обстановка и кратък престой в лечебното заведение. Хирургичните процедури се осъществяват от опитен хирургичен екип като анестезиолог се грижи за плавното и безпроблемно протичане на целия процес.

Премахването на катаракта (старческо перде) е най-извършваната хирургична интервенция както при нас, така и по света. Процедурата може да бъде направена по стандартния или посредством лазер-асистиран метод. Качеството на вътреочните импланти е в основата на желаното постоперативно зрение. Поради тази причина използваме единствено такива от доказани световни производители.