гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Съдови инциденти в ретината. Венозна оклузия.

Нарушаването на проводимостта на венозен съд в окото се нарича венозна оклузия.
Може да бъде на централния венозен съд или на негов клон.
Както навсякъде в организма артериалния съд доставя кръв в окото, а венозния я дренира извън него.

Блокирането на дренажа може да се случи, поради различни причини.
Основната причина са атеросклеротичните изменения в кръвоносните съдове, които заедно с високото кръвно налягане играят съществена роля при възникване на съдов инцидент.
При блокиране на отичането на кръвта през венозния съд, се увеличава налягането в него, което от своя страна довежда до инфилтриране на ретината с кръв и серум.
Загубата на зрение обикновено настъпва внезапно. Много често пациентите забелязват, че зрението е влошено след ставане от сън.
Лечението трябва да започне възможно най-рано, с оглед постигане на максимално добър резултат.

Две са основните усложнения, които могат да настъпят без лечение:
- оток в макулата (централната част на ретината)
- поява на новообразувани кръвоносни съдове (неоваскуларизации)

В началото лечението се осъществява посредством периодично поставяне на инжекции в окото с медикаменти, потискащи образуването на отока.
Този тип медикаменти се наричат анти-вазопролиферативни (анти-VEGF).
В зависимост от тежестта на инцидента, може да се наложи лечението да продължи с месеци.
След като състоянието се стабилизира и кръвоизливите от ретината се резорбират, трябва да се пристъпи към втория терапевтичен етап.
Това е лазерна обработката на засегнатия участък от ретината.
Това лечение е необходимо за да се предотврати образуването на нови кръвоносни съдове (неоваскуларизации) в ретината, което обикновено се случва след такива съдови инциденти.
Неоваскуларизациите могат да предизвикат кръвоизливи в окото, с последваща нужда от хирургична интервенция.
Лазертерапията може да се комбинира с поставянето на вътреочни медикаменти анти-VEGF или кортикостероид.

Последствията от запушването на венозни съдове могат да бъдат изключително сериозни и могат да доведат до трайна загуба на зрението.
Правилния терапевтичен подход, стриктното проследяването и добрата колаборация от страна на пациента са факторите, които могат да благоприятстват изхода от това състояние.

Д-р Недев