гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Макулна дегенерация, свързана с възрастта

Макулна дегенерация е термин включващ различни заболявания на ретината, засягащи централната и част, наречена макула.
В днешно време Макулната дегенерация, свързана с възрастта(МДСВ) е най-често срещаната форма на макулна дегенерация. Тя е свързана с генетично кодирано стареене на зрителните клетки в макулата.
Рисковите фактори за заболяването са напреднала възраст, фамилна обремененост и тютюнопушене.
МДСВ има две основни форми-неексудативна(„суха“форма) и ексудативна(„влажна“форма)
Сухата форма се характеризира с появата на жълтеникави струпвания в макулата т.н. друзи. Те са израз на влошен метаболизъм в централната ретина.
Много пациенти с наличие на друзи имат много добро зрение.
С течение на времето започва засягане на функционалността на зрителните клетки, което става бавно в продължение на години.
Пациентите могат да запазят сравнително добро зрение през целия си живот. Сухата форма е отговорна за около 90% от случаите с МДСВ.

 

Влажната форма е следствие на разрастване патологични кръвоносни съдове под ретината в областта на макулата.
Тези новообразувани съдове бързо могат да доведат до загиване на зрителните клетки и трайно-намалено централно зрение.
Въпреки, че пациентите с влажна форма са само около 10% от случаите с МДСВ, загубата на централно зрение е много по тежко.
Най-важния ранен симптом при влажната форма на МДСВ е ракривяване на образите, особено на правите линии. Това изкривяване настъпва преди намаляване на зрението.
За съжаление много често се пропуска, поради правилното функциониране на другото око.
Затова е нужно да се правят периодични едноочни тестове с рештката на Амслер.

 

Все още няма лечение за сухата форма на МДСВ. Здравословната диета и спиране на тютюнопушенето могат да помогнат за забавяне на процеса.
При влажната форма, основното лечение е поставянето на вътреочни инжекции с медикаменти, които потискат разрастването на новообразуваните кръвоносни съдове в макулата(анти-VEGF).
Те се поставят през определен интервал от време, по усмотрение на лекуващия очен лекар.

Благодарение на този тип терапия, в днешно време, прогнозата на това заболяване е много по-добра, от колкото преди въвеждането му в световната медицинска практика.

Фотодинамичнта терапия е друг метод за лечение, посредством облъчване на засегнатата зона със специален лазер, активиращ предварително венозно-поставен медикамент (Verteporfin). Този тип терапия също би могъл да доведе до спиране на растежа на патологичните кръвоносни съдове, увреждащи централната ретина.

Д-р Недев