гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Д-р Мира Холевич
Д-р Мира Холевич
д.м.н.
 • Кариера

  1976 г. - Завършено висше образование по медицина в МА – София
  1977 г. - Асистент в Очна клиника на МА – София
  1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: ”Флуоресцеинова ангиграфия и лазертерапия при пролиферативна диабетна ретинопатия”
  От 1986 до 2011 - гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.
  От 2002  до сега - Работи като еднолична специализирана практика