гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Д-р Нина Николова
Д-р Нина Николова
д.м.н.
 • Кариера

  1974 г. - Завършено висше образование по медицина в МА – София
  1980 г. - Придобита специалност по офталмология в МА – София
  1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: „Ангиофлуорографско проучване на задния полюс в очното дъно при непролиферативна диабетна ретинопатия”
  1974 – 1976 г. – клиничен ординатор в очно отделение – Окръжна болница – гр. Плевен

  От 1976 до 2009  научен сътрудник III, II, I степен и гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.

  От 2002  до сега - Работи като еднолична специализирана практика