гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Д-р Йордан Вълков
Д-р Йордан Вълков
д.м.н.
 • Кариера

  1973 г. - Висше образование в МА-София
  1980 г. - Специалност Очни болести в МА – София
  1974 г. -Асистент в Очна клиника на МА – София
  1986 г. - Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема:”Флуоресцеинова ангиграфия и изоптерно-периметричен анализ при предна исхемия на зрителния нерв”

  1974-1982 г. - Очна клиника в МА – София
  От 1983 г. до 2001 - ст. и гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра „Офталмология”, МУ – София.
  От 2002  до сега - Работи като еднолична специализирана практика