гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ 191, ет. 2, в сградата на ДКЦ-7

Лекари в клиниката

Д-р Анна Делева
Д-р Анна Делева
 • Кариера

  ОБРАЗОВАНИЕ: 
  1991-1997 г. – Магистър по медицина - Медицински факултет, МУ - София

  КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
  2000 -2001 г. – Специализация  в Института по микробиология при БАН, секция „Имунология”
  2002-2006 г. - Специализация по очни болести, Медицински университет - София
  2006 г. - Курс по флуоресцеинова ангиография, ултразвукова  и лазертерапия на очните заболявания
  2008 г. – Курс по стандартизирана ехография – гр. Регенсбург,  Германия
  2010 г. – Курс по оптична кохерентна томография (ОСТ)
  2011 г. – Курс по приложение на дермални филъри


  От 2006  до сега - Очна клиника „Светлина”